ข่าวล่าสุด/NEWS

ข่าวล่าสุด

บริษัท เอ็มบีเอส เบสท์ เซอร์วิส จำกัด

   ก่อตั้งขึ้นจากผู้บริหารที่มีประสบการณ์จริงในการทำงานด้าน CAD/CAM มากว่า 28 ปี โดยได้เริ่มดูแลรับผิดชอบโปรแกรม Cimatron ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการให้บริการ Cimatron ยาวนานมากที่สุดในประเทศไทย

   บริษัท เอ็มบีเอส เบสท์ เซอร์วิส จำกัด มีนโยบายที่เกิดขึ้นจากผู้บริหารที่ทำงานด้าน Service มาก่อน จึงเข้าใจถึงปัญหาต่าง ๆ ของลูกค้าเป็นอย่างดี และได้ให้นโยบายต่อพนักงานทุกคนให้เข้าถึงคำว่า "Service" จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจว่า "เราคือผู้ที่เข้าใจ และแก้ปัญหางานให้ลูกค้าได้จริง" รวมถึงให้ลูกค้าได้ใช้โปรแกรมที่มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในราคาที่เหมาะสม